7. MANEVİ TEMİZLİK

DÖRDÜNCÜ ADIM: TEMİZ BİR YÜREK

“Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı’yı görecekler”.

Matta 5:8

İsa, “Ne mutlu, yüreği temiz olanlara” diyor. Temiz bir yüreğe sahip olmak için ne yapmalıyız? İlk önce geçmişteki günahlardan kurtulmalıyız. Biz suçluluk ve utançtan nasıl kurtulacağımızı öğrenmeliyiz.

Hepimiz pişmanlık duyduğumuz şeyler vardır. Geri dönüp değiştirmeyi dilediğimiz şeyler vardır. Ancak maalesef artık onları değiştirmemiz mümkün değildir. Bu yüzden kendimizi suçlu hissediyoruz. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu suçluluk duygusunu hayat boyunca aklımızda taşıyoruz.

Bazen bu suçluluk duygusunu görmezden geliriz. Bazense başkalarını suçlarız. Bazen bahaneler üretip kendimize şunu söyleriz: “Yaptığım şey o kadar da kötü değil. Bunu herkes yapıyor. Bu çok uzun zaman önceydi.”

Yaptığımız hatalardan ne kadar kaçmaya çalışsak da bunlar bizi etkilemeye devam eder. Mutlu bir şekilde yaşamak istiyorsak, suçluluk ve utanma duygularından arınmamız gerekmektedir.

“Ne mutlu isyanı bağışlanan, günahı örtülen insana! Suçu RAB tarafından sayılmayan, Ruhunda hile bulunmayan insana ne mutlu”!

Mezmurlar 32:1-2

PEKİ SUÇLULUK DUYGUSU BİZE NE YAPAR?

1. KENDİMİZE DUYDUĞUMUZ GÜVENE ZARAR VERİR.

Suçluluk duygusu aslında yakalanma korkusudur. Bu korku diğerlerinin bizim günahlarımızı öğrenmesine dair duyduğumuz korkudur. Aynı zamanda eğer öğrenirlerse bizi sevmeyi bırakırlarsa diye duyulan korkudur.

2. İLİŞKİLERİMİZE ZARAR VERİR

Suçluluk duygusu, yanlış bir şekilde davranmamıza neden olabilir. Bazen öfkelenir ve aşırı tepki veririz. Bazen evliliklerde veya diğer ilişkilerde yaşanan sorunların sebebi suçluluk duygusudur. Bazen bu yüzden yakın arkadaşlıklar kurmaya cesaret edemeyiz. Bunların hepsi suçluluk duygusundan ve çoğunlukla bizim bile fark etmediğimiz bir suçluluk duygusundan kaynaklanabilir.

3. BİZİ GEÇMİŞE BAĞLI TUTAR

Suçluluk, geçmişimize odaklanmamıza sebep olur ve kendimizi pişmanlıklarımız üzerine tekrar tekrar düşünürken buluruz. “Keşke bunu yapmasaydım. Keşke bunu söylemeseydim. Keşke öyle bir karar vermeseydim.” Bu aynı şuna benzer, araba sürmeye çalışırken sürekli dikiz aynasına bakmak gibi.

SUÇLULUK DUYGUMUZDAN NASIL KURTULABİLİRİZ?

Suçluluk duygumuzdan kurtulmak için genelde işlediğimiz günahları inkâr etmeye, görmezden gelmeye veya unutmaya çalışırız. Ama bu sadece pislikleri halının altına süpürmeye benzer ve suçluluk duygusu hala içimizde yaşamaya devam eder. Bazı uzmanlar içimizde sakladığımız bu suçluluk duygusunun vücudumuza zarar verebileceğini ve hastalığa sebep olabileceğini de söylemektedir.

Günahlarımızı halının altına süpürmek yerine tam tersini yapmalıyız. Geçmişte işlediğimiz tüm günahlarımızı ve duyduğumuz pişmanlıkları ortaya çıkarmalı ve itiraf etmeliyiz. Suçluluk duygusundan ancak bu şekilde kurtulabiliriz. Tıpkı evimizi gerçekten temizlemek istediğimizde halılarımızı kaldırıp temizlememiz gerektiği gibi. Bunu dördüncü adımda yapacağız. Bu adım çok zor olabilir ama geçmişten kurtulmanın ve temiz bir yüreğe sahip olmanın yolu budur.

Peki bunu nasıl başarıyoruz? Şöyle dua etmeliyiz:

“Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, Sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı, Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda”.

Mezmurlar 139: 23-24

Bu adımda kendimize şu soruları soracağız: “Kimlere yanlış bir şekilde davrandım?  Kime zarar verdim, kimi incittim? Neden kendimi bu konuda suçlu hissediyorum? Peki bana kim zarar verdi? Kime kızgınım? Kimden korkuyorum? Bu sorulara elimizden geldiğince dürüst cevaplar vermeye çalışacağız.

Bunu en kolay şekilde sizi incitmiş ve de sizin incittiğiniz insanların listesini yaparak başarabilirsiniz. Geçmişten gelen olayları düşünmek acı verici olabilir. Ama böylesine bir liste yapmak adeta bütün evi temizlemek gibidir. Bu listeyi tamamlayarak geçmişinizi artık geride bırakabilirsiniz ve Tanrı’nın sizim için planladığı güzel şeylere odaklanabilirsiniz.

Bu listeyi yaparken en önemli şey dürüst bir şekilde geçmişimizle yüzleşmektir. Geçmişimizle yüzleşmek ne kadar acı verse de dürüst olmak zorundayız. Hatalarımızın sorumluluğunu alabilmek de bir o kadar önemlidir. Evet bunlar her zaman kolay değil ve bunlar yapmak için üç şeye ihtiyacımız var:

1. DÜRÜST OLMALIYIZ

İyileşmenin önündeki en büyük engel kendimiziz. Günahlarımızı ve hatalarımızı inkâr etmeyi bırakalım.

“Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz”.

1.Yuhanna 1:8

Günahlarımızı ve hatalarımızı inkâr ettikçe kaybeden biz oluruz.

2. BAHANELER UYDURMAMALIYIZ

Bazen işlediğimiz günahlar için farklı farklı mazeretler üretiriz, ancak içimizde, derinde bir yerlerde, yaptığımız şeyin yanlış olduğunu biliriz.

3. BAŞKALARINI SUÇLAMAMALIYIZ

Hatanın bir kısmı başkasının suçu olsa bile, kendi payıma düşen kısmın sorumluluğunu almalıyım. Hatalarımı itiraf etmeliyim.

İşlediğimiz günahların sorumluluğunu aldığımız zaman, Tanrı bizi affedecektir. Bu adımda, geçmişten süre gelen suçluluk duygusundan kurtulmak ve kendinizi özgürleştirmek için destek alacaksınız.

DUA EDİN

Tanrım, geçmişimi biliyorsun. Verdiğim tüm iyi ve kötü kararları ve de yaptığım tüm iyi ve kötü şeyleri biliyorsun. Kendimle ilgili gerçekleri görmem için bana gereken cesareti ver. Lütfen gözlerimi geçmişimin gerçeğine aç. Başkalarının beni incitmesi ile ilgili gerçekleri ve benim başkalarını nasıl incittiğime dair gerçekleri göster. Bu listeyi yazarken bana güç ver ve rehberlik et. Beni sevdiğin için teşekkür ederim. Sadece sen bana temiz bir yürek verebilirsin. Geçmişimin iplerinden kurtulmak ve benim için planladığın hayatı yaşamak istiyorum.

YAZIN

“Davranışlarımızı sınayıp gözden geçirelim, Yine RAB’be dönelim”.

Ağıtlar 3:40

İki liste yapacaksınız. İlk listeye size zarar veren veya sizi inciten kişileri yazın. İkinci listeye ise sizin incittiğiniz veya sizin zarar verdiğiniz kişileri yazın.

1. LİSTE DÖRT SÜTUNDAN OLUŞACAK

1. SÜTUN: KİŞİ

Hayatınız boyunca size zarar vermiş ya da incitmiş kişilerin isimlerini yazın. Kızgın hissettiğiniz veya korktuğunuz kişilerin isimlerini yazın. Sizi çocukluğunuzdan bugüne olumsuz yönde etkilemiş tüm insanların isimlerini yazın.

2. SÜTUN: EYLEM

Bu kişinin sizi incitmek veya size zarar vermek için yaptığı eylemleri yazın. O kişi ne yaptı ya da ne söyledi?

3. SÜTUN: ETKİ

Bu davranışın hem geçmişte hem de günümüzde sizi ve hayatınızı nasıl etkilediğini yazın. Bu davranış ve eylemlerinden dolayı hayatınızda deneyimlediğiniz olumsuz sonuçlar veya zararlar neydi?

4. SÜTUN: BENİM SORUMLULUĞUM

Yaşanan bu problemde üzerinize düşen sorumluluğu yazın. Belki bu olaydaki sorumluluğun yüzde 90’ı başka birine aittir ancak yine de siz de yanlış bir şey yapmış olabilirsiniz. Bu bir evlilik veya başka bir ilişkide yaşanan bir problem olabilir. Tanrı’dan üzerinize düşen sorumluluğu ve neyi yanlış yaptığınızı göstermesini isteyin.

Eğer sizi istismar eden bir ilişki içinde bulundaysanız, özellikle de küçük yaştayken, dördüncü sütuna “hiç sorumluluğum yok” yazabilirsiniz. Çünkü bu ilişkide sizin hiçbir payınız ya da suçunuz yoktur. Taciz içeren bir ilişkide hiçbir suçunuz ya da payınız olmadığını kabul ederek, gereksiz utanç ve suçluluk duygularından kurtulabilirsiniz.

2. LİSTE

Sizi inciten veya size zarar veren kişilerin listesini yaptıktan sonra, bu sefer ikinci liste olarak sizin incittiğiniz, üzdüğünüz veya zarar verdiğiniz kişilerin listesini yapmalısınız.

Kendinize sorun: Kime karşı yanlış yaptım? Kime zarar verdim, kimi incittim? Hangi konularda suçlu hissediyorum? Hangi ilişkilerimde bencil davrandım?

1. SÜTUN: KİŞİ

Sonra ilk sütuna, hatalı davrandığın veya yanlış bir şey yaptığın kişinin adını yazınız.

2. SÜTUN: EYLEM

İkinci sütunda ise ne yaptığınızı ya da söylediğinizi belirtiniz.

Bunu yaparken Tanrı’ya dua edin:

Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı, Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda”.

Mezmurlar 139: 23-24

Bu listeler, saklamanız gereken özel listelerdir. Fakat bir sonraki ders içerisinde, yazdıklarınızın bir kısmını güvendiğiniz birine anlatmanızı isteyeceğiz.

Listeleri pdf olarak indirin:

1. Liste

2. Liste

Özgürlüğe Sekiz Adım >>

Scroll to Top
Scroll to Top