Korkuyu yenmenin yolu

İnsan olarak pek çok şeyden korkuyoruz. Bazen korkularımız çok güçlüdür. Korkularımız hayatlarımızı kontrol ederek bizi felç edip yapmak istediğimiz şeyleri yapmamıza engel olabilir.  

Eğer hayatımızda korku duyduğumuz bir şeyler varsa onlardan kurtulmak için neler yapabiliriz?

Korkudan daha güçlü bir şeyi hayatımıza almalıyız. Sevgi korkudan daha güçlüdür ve en güçlü sevgi Tanrı’nın sevgisidir. Tanrı’nın sevgisi hayatımızdaki tüm korkuları yenebilir.

Maalesef biz başka insanların bize olan sevgisine güvenemeyiz. Çünkü çoğumuz insanlara güvendiğimiz zaman hayal kırıklığına uğradık. Fakat biz insanların sevgisi yerine Tanrı’nın sevgisine güvenebiliriz.

O iyi bir rehberdir ve iyi bir rehber inananları uğruna canını bile feda edebilir.

Tanrı kendi oğlunu bizim için ölüme göndererek sevgisini bize gösterdi. Tanrı kendi oğlunu bizim için feda ettiğine göre bizden hiçbir şeyi esirgemeyecektir.

Eğer Tanrı bizim için en değerli varlığını feda ettiyse bizim için yapamayacağı bir şey var mı? Hayır, bizim için yapamayacağı bir şey yok.

Eğer gerçekten bir ihtiyacımız varsa, Tanrı bunu vermeyecek mi? Hayır. Tanrı ihtiyacımız olan şeyleri bize verecektir.

Eğer Tanrı bizi seviyorsa hiçbir şeyden korkmamıza gerek yoktur ve korkmamız gereken sadece bir şey vardır. Bu da Tanrı’nın bizi sevmekten vazgeçmesidir. Biz ne yaparsak yapalım Tanrı bizi sevmekten vazgeçmeyecektir. Bu yüzden Tanrı’nın sevgisini kaybetmekten korkmamıza gerek yoktur.  

Eğer Tanrı bizimleyse ve bizi seviyorsa neden korkalım ki? Tanrı’dan büyük bir şey yoktur. O, bizimle birlikteyken korkularımızın üstesinden gelebiliriz.

DUA

Tanrım, bazen korkularımdan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Şimdi sana sığınıyorum. Kendimi senin sevgine teslim ediyorum. Senin sevginde huzur buluyorum. Korkularımı benden uzaklaştır.

AMİN

AYETLER

Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi korkuyu siler atar.

1.YUHANNA 4:18

Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir? ‘Öz Oğlu’nu bile esirgemeyip O’nu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, O’nunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Mesih’in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa’da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.

ROMALILAR 8:31-32,35,37-39

SORU

Huzur bulmak için neler yapıyorsunuz?

Korkularımın üstesinden nasıl gelebilirim? >>

Scroll to Top
Scroll to Top